Trafikverket – Borlänge

Ombyggnad av generaldirektörens avdelning