Byggnadsvård

Att vårda och underhålla vårt kulturarv och dess byggnader är ett intresse som vi känner starkt för och som stimulerar oss att anta nya utmaningar för att genomföra sådana projekt.

Detta byggnadsvårdsintresse motiverar också medarbetarna och företaget till att ständigt utveckla den kompetens som krävs i varje projekt för att vårt kulturarv ska bevaras för framtiden.

Holmgren Bygg är anslutna till:
FIBOR - branschföreningen för restaureringsföretag

FIBOR är en rikstäckande intresseorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård. FIBOR bildades hösten 1999 i samråd med Riksantikvarieämbetet. www.fibor.org