Pågående projekt

Schenker – Ombyggnad pakethall och omklädningsrum Gävle
Göranssonska Skolan Sandviken – Lokalanpassningar och ombyggnationer
Sandvik Conference Center – Ytskiktsrenovering
Statens Fastighetsverk – Hyresgästanpassning flygel Gävle Slott