Löfsta Bruk – Klockstapel

Lyft och byte av syllar på klockstapel