Pågående projekt

Engelska Skolan Falun – Ombyggnad av kontorslokaler till Engelska Skolan

Diös Fastigheter – Ombyggnad för bowlinghall O’Learys, Gävle

Schenker – Byte av portar och lastkajer åt Schenker i Lunda, Spånga, Stockholm

Elon – Ombyggnation av lokal för Elon,Valbo