Engelska skolan Falun

Del av kv.Kansliet byggs om från kontor till Engelska Skolan. Total ombyggnadsyta ca 4800 kvadratmeter